يوجينيا inlingua

يوجينيا inlingua

يوجينيا ريبيتو - الإيطالية

إعداد C1 / C2

Sono una studentessa italiana di 24 anni e ho المتكررةato istituto Inlingua of La Rochelle ليكون mesi per imparare هو francese masters lavoravo as ragazza alla pari في famiglia sull'Île de Ré. Sono partita da livello قاعدة بلدي lavorando تدريجيا ومكلف سونو يصل إلى التحدث بطلاقة ، leggere senza problemi e scrivere testi articolati. هو يخلص إلى أنه ميو بيركورسو أسولوتامينتي سودوديساتا مع ليفيلو C1 / C2. Ho avuto the fortuna di essere seguita da due insegnanti fantastiche، pazienti e incredibilmente. إنه برنامج مصمم لتلبية الاحتياجات المحددة لأولئك الذين يهتمون بجودة عملهم. Presso Inlingua no solo ho trovato la serietà e la preparazione che cercavo، my reed tanta simpatia e curiosità. بيرسون تكرس بصدق لمالك lavoro ه propri proprio ، المعلم سيد هانو ريسو ميا esperienza unica ه indimenticabile ، oltrechè بالتأكيد produttiva الانتهاء dell'apprendimento. Consiglio caldamente Inlingua لديه tutti coloro che vogliono imparare o migliorare the propria conoscenze linguistiche in ambiente amichevole e professionale allo stesso tempo. Senza contare che la scuola e situata nella picturesqueca cittadina of La Rochelle؛ fattore che allow di godere di una parte della Francia magari poco conosciuta (soprattutto da noi italiani) che ha moltissimo da offertrire!

عدد أكوريت! à un'occasione da not perdere !!

Grazie Inlingua على الرغم من أن passato insieme!